Published: 2019-10-03 10:02:37 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2019 m. gamtinių dujų sektoriaus investicijų plano suderinimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė arba ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. spalio 03 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino Bendrovės 2019 m. bendrai derinamų investicijų sąrašu pateiktus gamtinių dujų sektoriaus investicijų projektus, kurių bendra vertė yra ne didesnė nei 7,2 mln. eurų.

2019 m. didžioji dalis investicijų gamtinių dujų sektoriuje skirtos dujotiekių, matavimo priemonių, programinės įrangos įrengimui ir atnaujinimui.Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616.