Offentliggjort: 2016-11-18 12:00:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 105, 2016 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2017.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer
pr.
1. januar 2017, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav
om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse
i
værdipapirhandelslovens § 27 a, stk. 1.
Spørgsmål kan rettes til Marianne
Wettersteen på telefon 55 47 38 63.
Venlig hilsen
Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


20170101.CK95xml.xml