Publicēts: 2020-12-21 13:37:21 CET
Baltic Dairy Board
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

SIA “Baltic Dairy Board” paziņo par Obligāciju(ISIN LV0000801595) atpirkšanas termiņa pagarināšanu un jaunu cenas piedāvājumu

Cena, par kādu SIA”Baltic Dairy Board” piedāvā atpirkt Obligācijas ir 750 EUR par vienu Obligāciju. Atpērkamajām Obligācijām netiks pieskaitīti procenti, kas uzkrāti par 2020 gadu.

Ikvienam obligacionāram, kuram pieder Obligācijas(ISIN LV0000801595) ir iespēja tās pārdot SIA ”Baltic Dairy Board” atbilstoši zemāk norādītajā kārtībā.

 

Laika posmā no 2020. gada 21. decembra līdz 2020. gada 22. decembrim(ieskaitot) obligacionāriem ir tiesības izteikt savu vēlmi pārdot Obligācijas, nosūtot SIA”Baltic Dairy Board” e-pastu: info@bdb.lv piedāvājumu, kurā ietverta šāda informācija:

 

1. obligacionāra nosaukums(juridiskām personām), vārds, uzvārds(fiziskām personām);

2. obligacionāra reģistrācijas numurs(juridiskām personām), personas kods(fiziskām personām);

3. obligacionāra kontakttālrunis;

4. pārdošanai piedāvāto Obligāciju skaits.

 

SIA”Baltic Dairy Board” neņems vērā un neapmierinās piedāvājumus, kur piedāvātā Obligāciju pārdošanas cena ir augstāka par 750 EUR par vienu obligāciju.

SIA”Baltic Dairy Board” sazināsies ar katru obligacionāru, kura piedāvājums būs apstiprināts, lai vienotos par Obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi, ar norēķina datumu līdz 2020. gada 29. decembrim.

         Kaspars Kazāks
         Valdes loceklis
         Tālrunis: +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv