Offentliggjort: 2016-04-25 13:25:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 41, 2016 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og
CIBOR
lån pr. 1. juli 2016 gennemføres elektroniske auktioner den 24. og 25.
maj 2016.
Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i
særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af
Nordea Bank
Danmark.

Obligationer  DK0002036458 NDACITA6OA19RF

       
 DK0002036375 NDACIBOR619RF (stående lån)
        DK0002036532
NDACIBOR6OA19RF


Auktionen   Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens
auktionsdelmarked.
        Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af
participant NOA.

        Obligationen NDACITA6OA19RF (ISIN-kode
DK0002036458), sælges til
        kurs 100,20 – og der bydes på
tillægget, som skal tillægges
        referencerenten ved den løbende
kuponfastsættelse.

        Obligationens kupon pr. 1. juli 2016
fremkommer således: 6
        måneders CITA, der fastsættes den 27. juni
2016 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der reguleres for
auktionens tillæg.
        Renten afrundes til 2 decimaler.

      
  Obligationerne, NDACIBOR619RF (ISIN-kode DK0002036375) og
       
NDACIBOR6OA19RF (ISIN-kode DK0002036532), sælges til kurs 100,20
       
– og der bydes på tillægget, som skal tillægges referencerenten
       
ved den løbende kuponfastsættelse.

        Obligationernes kupon pr. 1.
juli 2016 fremkommer således: 6
        måneders CIBOR, der fastsættes
den 27. juni 2016 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der
reguleres for auktionernes tillæg.
        Renten afrundes til 2
decimaler.

        Investorer gøres opmærksom på, at det opnåede tillæg
til CITA og
        CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

    
    Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og
      
 auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
       
skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
       
fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
       
tale om pro rata tildeling. Alle bud over skæringstillægget vil
       
ikke få nogen tildeling.


Auktionsdato  Auktionerne foregår tirsdag den 24.
maj og onsdag den 25. maj
        2016.


Rating     Obligationernes
rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
        Poor’s.


Beløb 
    Mængder og fordeling af auktionerne forventes offentliggjort i
    
   uge 19.
        De tre obligationer forventes senere i 2016 at
blive anvendt til
        finansiering af nye lån.


Øvrige    
Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
vilkår    
annoncerede beløb på auktionen.
        Nordea Kredit kan vælge at ændre
den planlagte salgsperiode,
        herunder udskyde eller helt aflyse
det planlagte salg.


Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 10.00 og lukker
enten kl. 10.30 eller
        11.30. Der vil ske tildeling af
accepterede bud henholdsvis kl.
        10.40 eller 11.40.

      
 Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to
      
 decimaler.


Valør     1. juli 2016.

        Beløbene der skal
sælges på auktion opskrives i VP den 20. maj
        2016.

Deltagere  
 Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
       
obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

        Bud kan i tilfælde af
tekniske problemer afgives til Nordea
        Markets. Kontaktpersoner
er Bjarne Hammeken på telefon 33 33 17
        07 og Kim Bek Petersen på
telefon 33 33 16 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea
Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på
telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf