Julkaistu: 2020-09-11 17:10:00 CEST
EAB Group Oyj
Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote
EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
EAB Group Oyj, Pörssitiedote 11.9.2020 klo 18.10

EAB Group Oyj:
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus
omistusosuuden
muutoksesta

EAB Group Oyj on 11.9.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5 §:n
mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Liputusilmoituksen mukaan
Kyösti
Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus EAB
Group
Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Joensuun kauppa
ja Kone Oy:n omistus on 11.9.2020 tehtyjen osakekauppojen
johdosta 1 484 400
osaketta, joka vastaa 10,72 prosenttia EAB Group Oyj:n
osakkeista ja
äänimäärästä.

EAB Group Oyj:llä on yhteensä 13 843 272 osaketta. Yhtiöllä on
vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Joensuun kauppa ja
Kone Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

           % osakkeist %
osakkeista Yhteen-  Kohdeyhtiön
           a      ja äänistä
  laskettu osakkeiden
           ja äänistä  rahoitus-  
%-osuus  ja äänten
                  välineiden       
kokonaismäärä
                  kautta
Osuus liputusrajan  
10,72    10,72     10,72   13 843 272
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja
äänet
Osakesarja / Osakkeiden     
  Osakkeiden
osakelaji   ja äänten        ja äänten
       
lukumäärä        %-osuus
ISIN-koodi  Suora (AML Välillinen  Suora
(AML Välillinen
(jos     9:5)    (AML 9:6 ja 9:5)    (AML 9:6
ja
mahdollista)       9:7)           9:7)
FI4000157441    
   1484400         10,72
YHTEENSÄ A  1484400         
10,72

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä
määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä
alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä
hallitaan:

Nimi    %-osuus    %-osuus osakkeista ja    Osakkeet,
äänet ja
      osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden 
rahoitusvälineet
      äänistä    kautta           
yhteensä
Kyösti   0       0
Kakkonen
Kakkonen  0       
0
Yhtiöt Oy
Joensuun  10,72     10,72           
1 484 400
Kauppa ja
Kone Oy

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omistaa
55,3 % Kakkonen Yhtiöt Oy:stä,
joka omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone
Oy:stä.

EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40
847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

Pia Hidén, laki-, compliance- ja
riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Elite Alfred
Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita
sekä
yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred
Berg
on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n
osake on
listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin
kuuluu
sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä
ja
vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin
asiakaskunta
koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee
valtakunnallisesti
13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86
sijoitusalan ammattilaista,
minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20
sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa
asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron
varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin
palveluihin osoitteessa
www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi