Published: 2020-02-26 15:00:00 CET
Latvijas Gāze
Finanšu informācija

“Latvijas Gāze” koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2019. gadu

2019. gadā “Latvijas Gāze” koncerns saskārās ar izaicinājumiem bagātu tirgus un darbības vidi. Pēc siltas ziemas un negaidīti strauja tirgus cenu krituma gada pirmajos mēnešos Koncerna 2019. gada pirmā pusgada rezultāti bija ievērojami pieticīgāki nekā attiecīgajā iepriekšējā gada periodā, tomēr gada otrajā pusē darbības vide stabilizējās.

Koncerna neto apgrozījums 2019. gadā sasniedza 314,3 miljonus EUR, EBITDA* - 35,6 miljonus EUR. Koncerna neto peļņa 2019. gada beigās bija 20,2 miljoni EUR.

Neraugoties uz sarežģīto tirgus vidi, pārdošanas un tirdzniecības segmentam izdevās pārdot par 13% vairāk dabasgāzes nekā 2018. gadā. Pateicoties apjomīgām piegādēm Igaunijas dabasgāzes tirgū un ievērojami augstākam gāzes pieprasījumam elektroenerģijas ražošanas segmentā vasaras mēnešos, AS “Latvijas Gāze” kopumā pārdeva 14 654 GWh dabasgāzes teju 400 tūkstošiem klientu.

2019. gadā AS “Latvijas Gāze” sekmīgi īstenoja 2018. gadā aizsākto darbības izmaksu ietaupīšanas programmu, gada griezumā samazinot darbības izmaksas par 15%, un pēc pārdošanas un tirdzniecības segmenta jaunās norēķinu sistēmas un klientu portāla pirmā moduļa palaišanas darbībā ir sākusi ieviest otro moduli.

Revidētos konsolidētos finanšu pārskatus par 2019. gadu “Latvijas Gāze” koncerns publicēs 2020. gada 1. aprīlī.

*Sīkāka informācija par alternatīvajiem snieguma rādītājiem atrodama finanšu pārskatu 13. lappusē.

Madara Ventere
Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja
Tālrunis: + (371) 67 369 281
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikums


IFRS_Latvijas Gaze Konsolidets_Neauditets 12 menesi 2019.pdf