Publicēts: 2021-02-03 16:07:35 CET
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par tiesiskās aizsardzības procesu

Ar šo AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka 2020.gada 25.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nosprieda:

  1. apmierināt Sabiedrības pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu 2020.gada 23.decembra redakcijā apstiprināšanu;
  2. apstiprināt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumus 2020.gada 23.decembra redakcijā;
  3. noteikt Sabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu 5 (piecus) gadus, termiņu skaitot no 2019.gada 16.augusta.

 

Plašāka informācija par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu tiks sniegta tuvākajā laikā.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde