Offentliggjort: 2013-09-27 12:30:59 CEST
PFA Invest
Indre værdi

Fejl i indre værdi i afdelingerne Danske Aktier og Balance

I afdelingerne Danske Aktier og Balance er der i dag konstateret en fejl i forbindelse med beregningen af indre værdi, som har medført at afdelingernes indre værdi har været angivet mere end 0,5 % for lav i perioden fra kl. 9:38 til 9.59 dags dato, jf. vedhæftede meddelelse.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Peter Ott, tlf. 39 17 50 00.

 

Med venlig hilsen

PFA Portefølje Adminsitration A/S


OMX nr 9 2013 Fejlberegning af indre vrdi afdeling Balance.pdf