Paskelbta: 2020-10-02 08:53:21 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie galutinę viešo akcijų siūlymo kainą

 AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius. Bendra AB „Ignitis grupė“ išleistų obligacijų nominali vertė 900 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313; XS2177349912.

„Ignitis grupė“, pirmaujanti energetikos bendrovė Baltijos regione, ryšium su jos 2020 m. rugsėjo 21 d. pranešimu dėl Siūlomų vertybinių popierių kainos intervalo ribų ir Prospekto paskelbimo, šiandien praneša, kad buvo sėkmingai nustatyta jos vykdomo pirminio „Ignitis Grupės“ paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) ir tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, atitinkančių Akcijas (toliau – TDP, ir kartu su Akcijomis – Siūlomi vertybiniai popieriai), viešo siūlymo (toliau – IPO arba Siūlymas) galutinė siūlymo kaina. Vienas TDP atitiks vieną Akciją.

Pagrindinės Siūlymo detalės

 • Nustatyta Galutinė siūlymo kaina – 22,50 EUR už vieną Akciją ir 22,50 EUR už vieną TDP.
 • Remiantis Galutine siūlymo kaina, Bendrovės rinkos kapitalizacija prasidėjus sąlyginei prekybai „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje sudarys maždaug 1 671,4 mln. eurų, o Bendrovės iš Siūlymo gautinos bendrosios pajamos sudarys 450 mln. EUR.
 • Siūlymą sudaro tik naujai išleistos akcijos.
 • Siūlymas apima 20 000 000 Akcijų. Siūlymas sudarytas iš dviejų dalių: 1) vertybinių popierių (Akcijų ir TDP), siūlomų instituciniams investuotojams, ir 2) vertybinių popierių (Akcijų), siūlomų mažmeniniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
 • Siūlymo metu instituciniai investuotojai pasirašė 18 130 699 Akcijas Akcijų ir TDP forma. Institucinių investuotojų dalis sulaukė stiprios ir gerai diversifikuotos tarptautinės paklausos – tiek iš tarptautinių, tiek ir iš vietinių turto valdytojų. Jungtinės Karalystės instituciniai investuotojai sudaro apie trečdalį visos paklausos, aktyviai dalyvavo ir didžiausi pensijų fondai bei instituciniai investuotojai iš visų trijų Baltijos šalių. Likusią paklausos dalį sudarė subalansuotas Šiaurės, kontinentinės Europos ir kiti tarptautiniai instituciniai investuotojai.
 • Mažmeniniai investuotojai Siūlymo metu pasirašė 1 869 301 Akciją. Bendrovė labai vertina mažmeninių investuotojų įsitraukimą ir nusprendė jiems paskirti 100 proc. pasirašytų akcijų. Mažmeninių investuotojų pasirašytų akcijų dalis sudaro 9,3 % visų Siūlymo metu pasirašytų akcijų. Iš viso 6 827 mažmeniniai investuotojai dalyvavo Siūlyme, 4 691 iš jų yra iš Lietuvos, 1 836 – iš Estijos, 300 – iš Latvijos.
 • Siūlymo tikslais Grupė paskyrė „Swedbank“ AB (veikiantį kartu su „Kepler Cheuvreux S.A.“) (toliau – „Swedbank“) Siūlomų vertybinių popierių stabilizavimo vykdytoju (toliau – „Stabilizavimo vykdytojas“). Stabilizavimo vykdytojas turi teisę įsigyti ne daugiau kaip 10 proc. siūlomų Akcijų ir TDP, kad Siūlomų vertybinių popierių kaina būtų stabilizuota aukštesniame lygyje nei tuo atveju, jei nebūtų imtasi stabilizavimo veiksmų.
 • Iškart po Įtraukimo į prekybos sąrašą Siūlomos akcijos sudarys 26,9 proc. viso Bendrovės išleisto akcinio kapitalo. Lietuvos Respublika, veikianti per Finansų ministeriją, išliks pagrindine Bendrovės akcininke (toliau – „Pagrindinė akcininkė“), po Įtraukimo į prekybos sąrašą valdysiančia 73,1 proc. Bendrovės išleisto akcinio kapitalo. Jei įvyktų stabilizavimo sandoriai ir Bendrovė išpirktų akcijas iš Stabilizavimo vykdytojo, Pagrindinės akcininkės dalis galėtų padidėti iki maždaug 75,0 proc.

Generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas sakė:

„Džiaugiamės sulaukę didelio susidomėjimo mūsų pasiūlymu ir viršytu paraiškų knygos užpildymu. Norime padėkoti investuotojams, išreiškusiems pasitikėjimą „Ignitis grupe“ šiuo svarbiu metu. Didžiuojamės, kad mūsų atsparaus augimo strategiją pripažino aukšto lygio investuotojai. Grupė yra pasiruošusi užimti pirmaujantį vaidmenį Baltijos šalių energetikos sektoriui pereinant prie atsinaujinančių išteklių energijos ir kurti ilgalaikę vertę akcininkams“

Stebėtojų tarybos pirmininkas Darius Daubaras sakė:

„Norime pasveikinti mūsų tarptautinius ir regioninius investuotojus ir padėkoti jiems už susidomėjimą ir pasitikėjimą „Ignitis grupe“ šiuo svarbiu mūsų istorijos momentu. „Ignitis grupė“ nuėjo ilgą kelią. Įkurta siekiant modernizuoti Lietuvos energetikos sektorių, šiandien įmonė yra pirmaujanti energetikos bendrovė Lietuvoje ir Baltijos šalyse, pasiruošusi skatinti energetikos pokyčius regione. Esu įsitikinęs, kad su jau nuveiktais darbais, patyrusia vadovų komanda ir tvirta strategija mes užtikrinsime stabilią ir patikimą grąžą savo investuotojams bei prisidėsime prie žalesnės ir švaresnės ateities.“

Vilius Šapoka, Lietuvos Respublikos finansų ministras sakė:

„Ignitis grupės“ IPO, pralaužęs ledus Lietuvos kapitalo rinkoje, tapo didžiausiu pastarųjų poros dešimtmečių sandoriu Baltijos šalyse. Tikiu, kad tie ledai artimiausiu metu vėl nesusiformuos, nes Lietuvos, Latvijos, Estijos mažmeniniams investuotojams, pensijų fondams ir instituciniams investuotojams per šį IPO dėmesio skirta tikrai daug. Visos paklausos iš vietinių investuotojų patenkinimas leidžia tikėtis, kad akcijų prekyba vietinėje rinkoje gerokai suaktyvės. Taip pat investuotojai parodė pasitikėjimą „Ignitis grupės“ bei Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos tikslais – pritrauktos lėšos padės juos įgyvendinti, skatinti žalios energijos gamybą ir užtikrinti energetinį saugumą“.

Įtraukimas į prekybos sąrašą ir prekyba

 • Tikimasi, kad Akcijos, pažymėtos simboliu „IGN1L“, bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ pagrindiniame prekybos sąraše ir besąlyginė prekyba Akcijomis prasidės 2020 m. spalio 7 d. 10:00 val. (EEST). TDP turėtų būti įtraukti į prekybos sąrašą ir besąlyginė prekyba TDP su simboliu „IGN“ Londono akcijų biržoje turėtų prasidėti 2020 m. spalio 7 d. 8:00 val. (JK laiku).
 • Daugiau informacijos apie Siūlymą pateikiama Prospekte, kurį galima rasti Bendrovės interneto svetainėje adresu https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ipo-lt.

Papildoma informacija

 • Pagrindinei akcininkei, taip pat Bendrovės valdybos nariams, dalyvaujantiems Siūlyme, taikomas 180 dienų ribojimas disponuoti akcijomis, išskyrus tam tikras įprastai taikomas išimtis.
 • Iš Siūlymo gautas grynąsias pajamas Bendrovė ketina panaudoti verslo plėtrai, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) investicijas į Tinklų segmentą (pvz., tinklo tiesimui, išmaniesiems skaitikliams, skaitmeninimui ir kt.) ir Žaliosios gamybos segmentą, taip pat bendriems verslo poreikiams.

Organizatoriai ir platinimo agentai

Bendrovė pasamdė „J.P Morgan Securities plc” (toliau – "J.P.Morgan"), „Morgan Stanley & Co. International plc” (toliau – "Morgan Stanley"), “Swedbank” AB (bendradarbiaujant su Kepler Cheuvreux S.A.) (toliau – "Swedbank") bei UBS Europe SE (toliau – UBS”) kaip Siūlymo organizatorius ir platinimo agentus, bei „BofA Securities Europe SA“ (toliau – "BofA Securities") kaip platinimo agentą.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente.