English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-16 15:00:00 CET
Telia Lietuva, AB
Kita informacija

„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2022 m. datos

Informuojame, kad 2022 metais Telia Lietuva, AB veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

- sausio 28 d. – 2021 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- balandžio 1 d. – auditorių patikrinta 2021 m. metinė finansinė atskaitomybė;
- balandžio 27 d. – 2022 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- liepos 20 d. – 2022 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- spalio 21 d. – 2022 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.

2022 m. balandžio 28 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).

„Telia Lietuva“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEL1L), o „Telia Company“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ ir „Nasdaq Helsinki“ vertybinių popierių biržų sąrašus.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 78 78,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt