Publicēts: 2021-06-19 12:36:06 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS SAKRET HOLDINGS obligacionāru sapulci

Sabiedrība ar šo informē, ka SIA Primus Sporta 11, reģistrācijas Nr. 40103596993, izpildot nodrošinājuma aģenta pienākumus un funkcijas saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju EU 3 790 000 apmērā, sasauc Sabiedrības obligacionāru sapulci, kuras darba kārtībā iekļauts uzaicinājums Sabiedrības obligacionāriem sniegt piekrišanu par jautājumiem, kas iekļauti šī paziņojuma pielikumā pievienotajā Nodrošinājuma aģenta paziņojumā.

 

Nodrošinājuma aģenta SIA Primus Sporta 11 vārdā:

          Andris Vanags

         AS SAKRET HOLDINGS
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


2020-06-18_Sakret Holdings_ Balsosanas veidlapa_optkabelis_LV.pdf
2021-06-18_Sakret Holdings_ Uzaicinajums obligacionariem_optkabelis LV.pdf