English Lithuanian
Paskelbta: 2024-02-02 15:00:00 CET
AB "Amber Grid"
Pranešimas apie esminį įvykį

„Amber Grid“ 2024 m. investuotojų kalendorius

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva.

„Amber Grid“ 2024 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

• 2024-02-29 – 2023 m. 12 mėnesių tarpinė informacija;
• 2024-03-27 – auditorių patvirtintų 2023 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas;
• 2024-03-27 – pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą;
• 2024-04-19 – eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai;
• 2024-05-10 – 2024 m. 3 mėnesių tarpinė informacija;
• 2024-08-09 – 2024 m. 6 mėnesių tarpinė informacija;
• 2024-11-08 – 2024 m. 9 mėnesių tarpinė informacija.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
Tel. +370 699 61246, el. paštas: l.sebekiene@ambergrid.lt