Paskelbta: 2019-10-16 10:00:00 CEST
Baltic Mill
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Baltic Mill” akcininkų susirinkimo sprendimai

Vievis, Lietuva, 2019-10-16 10:00 CEST -- Pranešimas apie AB Baltic Mill visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus

2019 m. spalio 14 d. įvyko AB „Baltic Mill“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris priėmė šiuos sprendimus :

  1. Išleisti naują iki 30 000 vnt. 100 eur/vnt. nominalios vertės nekonvertuojamų obligacijų emisiją pridedamame obligacijų emisijos informaciniame dokumente nurodytomis sąlygomis;
  2. Patvirtinti 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusių finansinių metų metines audituotas Bendrovės ir konsoliduotas finansines ataskaitas bei konsoliduotą metinį pranešimą;
  3. Bendrovės 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusių finansinių metų veiklos nuostolį perkelti į kitų finansinių metų nepaskirstyto pelno eilutę.
  4. Perrinkti AB „Baltic Mill“ valdybos narius Martyną Česnavičių, Raimondą Gintautą Kriūną, Aima Lauri Kustaa, Robertą Beržinską ir Andrejų Cedroną naujai ketverių metų kadencijai.

 

AB „Baltic Mill“ obligacijų emisijos informacinis dokumentas yra pridedamas.

 

Vygantas Reifonas
AB „Baltic Mill“ finansų direktorius
+ 370 687 21603

 


AB Baltic Mill informacinis dokumentas 2019.pdf