Offentliggjort: 2018-09-24 14:40:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 91, 2018 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. oktober 2018.
Med virkning fra 1. oktober 2018 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. oktober
2018 - 31.
december 2018.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2018:
              -0,02 %
p.a.

ISIN-kode
LU1110205314, udløb 2019, ny rente pr. 1.
oktober 2018:                0,00 %
p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben
Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit
Realkreditaktieselskab

 


09242856.pdf