English Latvian
Publicēts: 2024-04-30 19:09:19 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Finanšu informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

AS „Rīgas kuģu būvētava” (Sabiedrība) informē, ka ir aizkavējusies 2023.gada finanšu pārskata sagatavošana un attiecīga tā revīzija, jo tā iemesla dēļ, ka 2024.gada aprīlī tika veiktas izmaiņas Sabiedrības valdes sastāvā un izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar iepriekšējiem grāmatvedības darbiniekiem, šobrīd Sabiedrības rīcībā nav pilnīga informācija par Sabiedrības 2023.gadā veiktajiem darījumiem un to pamatojošo dokumentāciju, kur tādejādi Sabiedrības esošie grāmatvedības darbinieki patlaban tikai apkopo saņemto informāciju, lai to iesniegtu to revidentiem SIA „Sandra Dzerele un Partneris”, kas veic Sabiedrības 2023.gada finanšu pārskata revīziju.

Ar šo Sabiedrība paziņo, ka paredzamais revidēta 2023.gada finanšu pārskata publicēšanas datums tiks precizēts 2024.gada maijā, taču nolūkā sniegt ieguldītājiem finanšu informāciju, Sabiedrība plāno līdz 2024.gada 31.maijam publicēt nerevidētu 2023.gada finanšu pārskatu.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde