Paskelbta: 2021-04-29 15:01:00 CEST
INVL Technology
Pranešimas apie esminį įvykį

„INVL Technology“ praneša apie planuotų vadovų sandorių sustabdymą

„INVL Technology“ (toliau – „Emitentas”) 2021 m. balandžio 29 d. gavo „Invaldos INVL“ pranešimą apie „Invaldos INVL“ valdybos sprendimą nuo balandžio 29 d. stabdyti prekybos Emitento akcijomis gairių vykdymą. Apie šias išankstinės prekybos gaires Emitentas skelbė  2021 m. sausio 4 d. (https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=999267&messageId=1251395) .

„Invaldos INVL“ valdyba priėmė nurodytą sprendimą, atsižvelgdama į 2021 m. balandžio 29 d. Emitento visuotinio akcininko susirinkimo sprendimus (i) patvirtinti naują Emitento įstatų redakciją, suteikiančią teisę Emitentui pačiam įsigyti savų akcijų, bei (ii) patvirtinti Emitento savų akcijų įsigijimo tvarką.

Vadovaujantis šiais Emitento visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, Emitentas galės pats įsigyti savų akcijų, kai bus siekiama sumažinti akcijų rinkos kainos ir grynųjų aktyvų vertės, tenkančios vienai Emitento akcijai, skirtumą.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Privataus kapitalo padalinio vadovas
Vytautas Plunksnis
El.paštas vytautas.plunksnis@invl.com