Paskelbta: 2013-09-20 12:10:30 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-20 12:10 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,668 1696,5814 1275,9127 444685,7055
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,164 14018,0877 618,6555 149268,8492
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,258 159,6085 13087,8572 306808,8813
Finasta Baltic Fund 26,098 167,574756 47,0325 96849,82445

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813