English Latvian
Publicēts: 2023-05-03 08:53:05 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par AS “Rīgas kuģu būvētava” piemēroto uzraudzības statusu

Nasdaq Riga valde 2023. gada 3. maijā nolēma saglabāt spēkā AS “Rīgas kuģu būvētava” (RKB1R, ISIN kods: LV0000100378) 2023. gada 2. maijā piemēroto uzraudzības statusu, ņemot vērā to, ka vienlaikus ar Sabiedrības 2022. gada revidētā gada pārskata iesniegšanu latviešu valodā netika iesniegts revidēts gada pārskats angļu valodā.  

Birža uzraudzības statusu ir piemērojusi saskaņā ar Biržas noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 5. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža uzraudzības statusu piemēro, ja Emitents neievēro Biržas Noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

2018. gada 28. maijā piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.