Paskelbta: 2021-05-13 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „Ignitis grupės“ pagrindinių vadovų sudarytų opcionų sutarčių nutraukimo ir atskiruoju skundu prašomų panaikinti laikinųjų apsaugos priemonių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) įmonių grupės devyni pagrindiniai vadovai, siekdami sėkmingo darbuotojų skatinimo akcijų opcionais programos (toliau – Programa) įgyvendinimo, savo iniciatyva nutraukė sudarytas pagrindinių vadovų opcionų sutartis. Taip pat Bendrovė pateikė atskirąjį skundą Vilniaus apygardos teismui (toliau – Teismas), prašydama panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. gegužės 3 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones (toliau – LAP), kurių esmė – sustabdyta Bendrovės įmonių grupės darbuotojų ir pagrindinių vadovų skatinimo opcionais programa.

Dėl pagrindinių vadovų opcionų sutarčių atsisakymo

2021 m. gegužės 12 d. Bendrovės Stebėtojų taryba pritarė 9 įmonių grupės pagrindinių vadovų (Bendrovės valdybos narių ir „Ignitis renewables“, ESO, „Ignitis gamybos“ ir „Ignitis“ generalinių direktorių) siūlymams nutraukti vadovų opcionų sutartis, kurios buvo sudarytos 2020 m. gruodžio 18 d. (apie tai skelbta čia ir čia).

Įmonių grupės vadovai nurodė, kad vykstant nurodytam teisminiam procesui gali būti koncentruojamasi ne į esminį dalyką – darbuotojų skatinimą ir motyvavimą, bet į tarp Bendrovės ir vadovų sudarytas opciono sutartis, nepagrįstai šias sutartis interpretuojant kaip galimą asmeninį vadovų suinteresuotumą teisminio proceso metu. Todėl siekdami panaikinti bet kokias šališkumo regimybes ar abejones dėl galimo jų asmeninio finansinio suinteresuotumo Programos ir teisminio proceso kontekste, vadovai pateikė siūlymus nutraukti jų sudarytas opcionų sutartis, kadangi esminis jų siekis – sklandus ir sėkmingas Programos įgyvendinimas, suvienijantis Bendrovės, darbuotojų ir akcininkų, įskaitant valstybę, interesus ir užtikrinantis galimybę konkuruoti dėl talentų tarptautinėse rinkose, kuriose tokia skatinimo sistema yra laikoma gerąja praktika.

Pagrindiniai vadovai pažymi, palaikantys opcionų programos įgyvendinimą bei dėsiantys visas pastangas, kad būtų užtikrintas ja siekiamas darbuotojų motyvavimas bei tuo būdu apsaugota Bendrovės, besivadovaujančios geriausiomis išvystytų kapitalo rinkų įmonių valdysenos praktikomis, reputacija, investicinis patrauklumas bei vertė.

Dėl LAP apskundimo

Bendrovė 2021 m. gegužės 12 d. pateikė Teismui atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2021 m. gegužės 3 d. nutartimi (nuoroda) pritaikytas LAP. Bendrovė nesutinka su LAP, pažymėdama, kad Nutartis nepagrįsta ir neteisėta, priimta prieš tai neišklausius Bendrovės nuomonės, nenustačius LAP taikymui būtinų sąlygų, pažeidžiant ekonomiškumo ir proporcingumo principus, o svarbiausia – Bendrovės, Bendrovės įmonių grupės darbuotojų ir Bendrovės akcininkų, vienas kurių yra ir valstybė, teisėtus interesus.

Bendrovės vertinimu, LAP taikymu nepagrįstai suvaržoma darbuotojų teisė pasirinkti, kokiu būdu ateityje jie nori būti skatinami ir motyvuojami už savo darbo rezultatus.

Įmonių vadovų bei darbuotojų skatinimo akcijų opcionais programos įgyvendinimui Bendrovė savų akcijų įsigytų ne iš valstybei nuosavybės teisėmis priklausančios akcijų dalies (73,08 proc.), bet iš reguliuojamoje rinkoje prekiaujamų akcijų dalies (26,92 proc.), kuri nėra valstybės valdomas turtas. Todėl LAP taikymas nedarytų įtakos galimai Ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.

Bendrovės nuomone, įgyvendinant darbuotojų ir vadovų opcionų programas, nei viešasis interesas, nei teisės aktai nebuvo pažeisti.

Taip pat Bendrovė informuoja, kad nesutikdama su pareikštu ieškiniu, teiks Bendrovės atsiliepimą į ieškinį.

Ateityje pranešimais apie esminius įvykius Bendrovė informuos tuomet, kai bus priimtas esminę reikšmę turintis sprendimas ar įvykus kitam esmingam įvykiui teisminiame procese.