English Lithuanian
Paskelbta: 2021-10-07 08:00:00 CEST
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2021 metų rugsėjo mėn. preliminarios veiklos pajamos

2021 m. rugsėjo mėn. Bendrovės* naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,4 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų rugsėjo mėn., yra 1,2 mln. eurų arba 46,2 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2021 m. devynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 15,5 mln. eurų ir yra 34,9 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2021 m. rugsėjo mėn. pardavimo pajamos yra 3,2 mln. eurų (2020 m. rugsėjo mėn. – 3,6 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2021 m. devynių mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 18,7 proc. mažesnės nei atitinkamu 2020 m. laikotarpiu. Mažesnėms šios veiklos pajamoms įtakos turėjo tiek mažesnės dujinimo apimtys, lyginant su atitinkamu laikotarpiu prieš metus, tiek 2021 m. saugumo dedamosios proporcingas mažinimas, atsižvelgiant į  per 2014-2019 m. laikotarpį susidariusią Bendrovės reguliuojamai veiklai nustatytą investicijų grąžą viršijusią sumą, siekiančią 1,9 mln. eurų.

2021 m. rugsėjo mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų ir, lyginant su praėjusių metų rugsėjo mėn., išliko tokiame pačiame lygyje. Komercinės SGD veiklos 2021 m. devynių mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 1,9 mln. eurų ir yra 5,0 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2021 m. sausio-rugsėjo mėn. pardavimo pajamos sudaro 44,0 mln. eurų ir yra 24,8 proc. mažesnės nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu (58,5 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 RugsėjisSausis-rugsėjis
 2021 m.2020 m.Pokytis2021 m.2020 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla1,42,6-46,2%15,523,8-34,9%
SGD terminalo veikla3,23,6-11,1%26,632,7-18,7%
Komercinė SGD veikla0,20,20%1,92,0-5,0%
Iš viso4,86,4-25,0%44,058,5-24,8%

*Pastaba: Pateikti tik Bendrovės preliminarūs duomenys, neįtraukiant dukterinių įmonių preliminarių pajamų. Konsoliduoti Grupės finansiniai rezultatai skelbiami tarpinėse finansinėse ataskaitose.


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 614 82665