Publicēts: 2021-10-15 08:42:17 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par tirdzniecības atjaunošanu ar AS „Olainfarm” akcijām

Nasdaq Riga valde š.g. 15. oktobrī pieņēma lēmumu atjaunot tirdzniecību ar AS “Olainfarm” (OLF1R, ISIN kods: LV0000100501) akcijām ar 2021. gada 15. oktobra Biržas Tirdzniecības sesijas sākumu.

Olainfarm ir publicējis 2021. gada 14. oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē pieņemtos lēmumus.

Tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi, pamatojoties uz kuriem bija apturēta tirdzniecība ar AS „Olainfarm” akcijām.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius