Paskelbta: 2021-09-20 12:05:35 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-20 12:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,6372 23,2338 0 143274,3289
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2902 2,2578 10003,5438 272787,2995
INVL Baltijos fondas 49,2708 137,00285 0 211716,276954

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com