Paskelbta: 2021-02-23 15:00:00 CET
Amber Grid
Pranešimas apie esminį įvykį

Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867. Adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva.

Lietuvos gamtinių dujų operatorius „Amber Grid“ 2021 m. vasario 22 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp „Amber Grid“ ir „EPSO-G“ ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio. Audito komiteto nuomone, sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas, jis yra sąžiningas ir pagrįstas „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra valdymo paslaugų sandorio šalis, atžvilgiu.

Dėl sutarties sudarymo „Amber Grid“ valdyba ketina spręsti 2021 m. vasario 24 d.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str. 6 dalyje bendrovei nustatyta pareiga sudaryti galimybes akcininkams susipažinti su šia nuomone akcinės bendrovės buveinėje. Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos bendrovė šios nuomonės kopiją perduoda akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Akcininkas taip pat gali susipažinti su gauta nuomone akcinės bendrovės buveinėje Savanorių pr. 28, Vilniuje, bendrovės darbo valandomis apie pageidavimą susipažinti pranešęs žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu prieš 1 darbo dieną.

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė, „Amber Grid" komunikacijos vadovė,
+370 699 61246, l.sebekiene@ambergrid.lt