English Latvian
Publicēts: 2020-04-14 12:03:41 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par papildu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju iekļaušanu Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā

Pamatojoties uz Nasdaq Riga 2020. gada 14. aprīļa lēmumu, ar 2020. gada 15.aprīli Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā līdzās jau kotētajām 25 000 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligācijām ar kopējo nominālvērtību EUR 25 000 000 (ISIN LV0000880037), tiek iekļautas papildus 20 000 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligācijas ar kopējo nominālvērtību EUR 20 000 000 (ISIN LV0000880037).

Sākot ar 2020. gada 15. aprīli  Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks kotētas AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligācijas ar šādiem raksturlielumiem:

 

Emitenta nosaukums AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
Emitenta saīsinātais nosaukums ALTM
Vērtspapīra ISIN kods LV0000880037
Vērtspapīra dzēšanas datums 07.03.2025
Nominālvērtība 1 000 EUR
Iekļauto obligāciju skaits 45 000
Biržas tirdzniecības kods ALTM013025A
Kupona procentu likme (%) 1.3 %
Kupona izmaksas datumi 07.03.2020
07.03.2021
07.03.2022
07.03.2023
07.03.2024
07.03.2025

 

 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 10 000 000 EUR obligācijas (ISIN LV0000880037) sākotnēji tika iekļautas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar 2018. gada 15. martu, bet papildus 15 000 000 EUR obligācijas (ISIN LV0000880037) tika iekļautas Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar 2019. gada 5. jūniju.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts un galīgie noteikumi šeit.Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius