Publicēts: 2020-05-05 08:39:04 CEST
Moda Kapitāls
Finanšu informācija

AS "Moda kapitāls" paziņojums par kupona likmi

Saskaņā ar AS "Moda kapitāls" Obligāciju (ISIN LV0000801876)  prospekta 5.8. punktu, paziņojam, ka Kupona gada likme nākamajiem diviem kupona maksājumiem (16.05-2020.-15.11.2020) ir 12% gadā no obligācijas nominālvērtības.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls
         valdes loceklis
         tālr: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv