Paskelbta: 2020-10-21 07:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2020 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 dieną.

2020 m. trečiasis ketvirtis:
- Bendros pajamos sudarė 100,2 mln. eurų ir buvo tokios pat kaip prieš metus. Palyginamos pajamos padidėjo 0,9 procento.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. trečiojo ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 33,4 mln. eurų, padidėjo 6,3 proc. ir siekė 35,5 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 15,1 mln. eurų ir, palyginti su 13,2 mln. eurų pelnu 2019 m., padidėjo 14,9 procento.

2020 m. devyni mėnesiai:
- Bendros pajamos sudarė 289,5 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių pajamomis – 281,3 mln. eurų, padidėjo 2,9 procento. Palyginamos pajamos padidėjo 3,8 procento.
- EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 96,4 mln. eurų, padidėjo 5,6 proc. ir siekė 101,8 mln. eurų.
- Laikotarpio pelnas buvo 39 mln. eurų ir, palyginti su 37,8 mln. eurų pelnu prieš metus, padidėjo 3,3 procento.
- Laisvieji pinigų srautai sudarė 63,9 mln. eurų ir, palyginti su 2019 m. devynių mėnesių laisvaisiais pinigų srautais – 47,5 mln. eurų, padidėjo 34,6 procento.

Vadovybės komentaras:
2020 m. trečiasis ketvirtis po pasibaigusio karantino ne tik grąžino įmonės veiklą į įprastą režimą, bet ir suteikė papildomų impulsų augimui. Pandemijos metu atnaujinti pagrindiniai klientų aptarnavimo salonai veikė visu pajėgumu, įmonės darbuotojai grįžo į biurus, o klientai grįžo prie karantino metu sustabdytų paslaugų. Lietuvos bankas prognozuoja, kad šiais metais šalies bendrasis vidaus produktas mažės 2 proc., tačiau kitais metais augimas turėtų siekti 3,1 procento.

Pandemija turėjo ir tebeturi įtakos klientų elgesiui ir pirkimo įpročiams. Vis dar stebime padidėjusį poreikį ryšio spartai, verslo klientų dėmesį kompiuterių debesijos ir duomenų centrų sprendimams, išlieka išaugęs nešiojamų kompiuterių ir televizorių pirkimas namams. Tačiau užsienio kelionių ribojimas tebedaro neigiamą įtaką tarptinklinio ryšio verslui.

Per tris mėnesius nuo liepos iki rugsėjo į „Telia“ atėjo naujų vartotojų. Išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos abonentų skaičius padidėjo 19 tūkst., o reguliaraus mokėjimo – 10 tūkstančių. Plačiajuosčio interneto ir televizijos paslaugų vartotojų skaičiaus paaugo po 2 tūkstančius.

2020 m. trečiąjį ketvirtį per metus:
- mobiliojo ryšio paslaugų vartotojų skaičius padidėjo 3,4 proc. – iki 1384 tūkst.,
- išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 4,6 proc. – iki 251 tūkst.,
- šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius padidėjo 1,7 proc. – iki 295 tūkstančių.

2020 m. trečiojo ketvirčio pajamos kaip ir prieš metus viršijo 100 mln. eurų. Pajamų iš mobiliojo ryšio tarptinklinio ryšio paslaugų sumažėjimą kompensavo nauji mobiliojo ryšio klientai ir padidėjusios vidutinės pajamos gautos iš vieno paslaugos vartotojo (ARPU). Naujos IT sprendimų sutartys lėmė tai, kad pajamų iš IT paslaugų augimas matuojamas dviženkliais skaičiais. Dėl naujų klientų ir didesnio ARPU rodiklio pajamos iš interneto paslaugų buvo didesnės nei prieš metus. Tačiau pajamų iš televizijos paslaugų augimas kiek sulėtėjo dėl mažesnio tiesioginių sporto transliacijų skaičiaus.

Per 2020 m. devynis mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai:
- pajamos iš IT paslaugų padidėjo 21,8 proc.,
- pajamos iš TV paslaugų padidėjo 15,4 proc.,
- palyginamos pajamos iš mobiliojo ryšio paslaugų padidėjo 4,7 proc.

Dėl efektyvesnės veiklos trečiojo metų ketvirčio EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, buvo rekordiškai didelė, o EBITDA marža siekė 35,4 procento. Didesnė EBITDA ir teigiami apyvartinio kapitalo pokyčiai sukūrė stiprius pinigų srautus. 2020 m. devynių mėnesių ilgalaikių investicijų suma, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 12,2 proc. – iki 37,3 mln. eurų.

Karantinas patvirtino, kad mūsų strateginė kryptis – dėmesys klientams, paslaugų skaitmeninimas ir kokybė – yra teisinga ir bus plėtojama toliau. Nepriklausomų tyrėjų atliktas slapto pirkėjo tyrimas parodė, kad „Telia Lietuvos“ klientų aptarnavimas salonuose, palyginti su kitais Lietuvos operatoriais, yra geriausias rinkoje.

Darbą „Telia Company“ baigęs ir iki šiol Bendrovės valdybos pirmininko pareigas ėjęs Emil Nilsson pranešė apie savo sprendimą atsistatydinti iš Bendrovės valdybos nuo 2020 m. spalio 21 dienos.

PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. rugsėjo 30 dieną.
- Telia Lietuva, AB įmonių grupės 2020 m. devynių mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedai


Telia_Lietuva_2020_9_menesiu_finansu_ataskaitos.pdf
Telia_Lietuva_2020_9_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf