English Lithuanian
Paskelbta: 2022-06-23 17:19:00 CEST
Snaige
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Snaigė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. birželio 23 d. įvyko  AB "Snaigė" (toliau - Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
 Neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas: Bendrovės nuostolių padengimas akcininkų įnašais.

Priimtas sprendimas:

  1. Nepritarti Bendrovės nuostolių padengimui akcininkų įnašais.

2 darbotvarkės klausimas: Pritarimas Bendrovės restruktūrizavimo plano projektui.

Priimtas sprendimas:

  1. Patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206