English Lithuanian
Paskelbta: 2023-12-22 08:00:00 CET
Telia Lietuva
Kita informacija

„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2024 m. datos

Informuojame, kad 2024 metais Telia Lietuva, AB veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:

- sausio 26 d. – 2023 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- balandžio 5 d. – auditorių patikrinta 2023 m. metinė finansinė atskaitomybė;
- balandžio 25 d. – 2024 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- liepos 18 d. – 2024 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- spalio 24 d. – 2024 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.

2024 m. balandžio 26 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

88,15 proc. „Telia Lietuva“ akcijų valdo telekomunikacijų bendrovė „Telia Company AB“ (Švedija).

„Telia Lietuva“ akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje (simbolis – TEL1L), o „Telia Company“ akcijos yra įtrauktos į „Nasdaq Stockholm“ ir „Nasdaq Helsinki“ vertybinių popierių biržų sąrašus.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 78 78,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt