English Latvian
Publicēts: 2022-02-25 09:38:17 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par Eleving Group S.A. obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 25. februārī pieņēma lēmumu, ar 2022. gada 7. martu uzsākt Eleving Group S.A. obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums Eleving Group S.A.
Emitenta saīsinātais nosaukums ELEV
Vērtspapīra ISIN kods XS2427362491
Vērtspapīra dzēšanas datums 29.12.2031
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 25 000
Obligāciju kupona gada likme mainīga 12.00% + 6 mēn. EURIBOR
Obligāciju kupona maksājumi Reizi mēnesī
Biržas tirdzniecības kods ELEVFLOT31FA

 

Pielikumā:  Eleving Group S.A. Uzņēmuma apraksts, tā pielikumi - obligāciju emisijas dokuments un finanšu pārskati (Eleving Group iepriekš - Mogo Finance). 

Eleving Group S.A. sertificētais konsultants ir Signet Bank AS.   

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.

 

 

 


Eleving Group Company Description.pdf
Eleving Group Convertible Bonds OM Final.pdf
Mogo-Finance-S.A._AA-31.12.2020.pdf
Mogo-Finance-S.A._Conso-31.12.2020.pdf
Mogo-Finance-S.A._consolidated_31-12-19.pdf
Mogo-Finance-S.A._standalone_31-12-19-1.pdf