Publicēts: 2014-06-05 13:39:52 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

4. un 5. jūnija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 5.jūnijā)

Trešdien, 4.jūnijā, tika izsolīti 6 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2014.gada 5.decembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 12 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 44,1 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 3,7 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,35% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,216%.

Ceturtdien, 5. jūnijā, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts kases piedāvātās 6 mēnešu parādzīmes 3 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 6,5 milj.EUR un pārsniedza piedāvājumu 2,2 reizes.

         Cieņā
         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase