Publicēts: 2012-07-26 13:07:38 CEST
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

25. un 26.jūlija valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti

Trešdien, 25.jūlijā, notika 10 gadu valsts vērtspapīru emisija ar dzēšanas termiņu 2022.gada 27.oktobrī.

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 13,15 milj. latu, kas 4,5 reizes pārsniedza piedāvāto vērtspapīru apjomu. Notikušajā konkurējošā daudzcenu izsolē tika pārdoti vērtspapīri 2,1 milj. latu apmērā.

Valsts kase maksimālo likmi noteica 4,5% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme tika noteikta 4,44%. Kupona likme šīm obligācijām tika noteikta 5,25 % apmērā.

Ceturtdien, 26.jūlijā, notika valsts iekšējā aizņēmuma fiksētas likmes vērtspapīru izsole, piedāvājot 10 gadu valsts parāda vērtspapīrus par kopējo summu 3,0 milj. latu pēc nominālvērtības

Izsoļu dalībnieku kopējais vērtspapīru pieprasījuma apjoms sasniedza 11,0  milj. latu. Tādējādi notikušajā izsolē pilnībā tika pārdoti piedāvātie valsts parāda vērtspapīri.

         Elīna Krastiņa
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         tālr.: 67094324
         mob.: 26499049
         e-pasts: Elina.Krastina@kase.gov.lv