English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-21 08:00:00 CET
AB "K2 LT"
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „K2 LT“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vadovaujantis LR akcinių bendrovių įstatymo 23 str., 26 str., informuojame apie šaukiamą eilinį visuotinį AB „K2 LT“ akcininkų susirinkimą (toliau – „Susirinkimas“).

   Susirinkimas yra šaukiamas AB „K2 LT“ valdybos iniciatyva 2023-03-14 valdybos sprendimo pagrindu. 

  1. Susirinkimo data, laikas, vieta:

Susirinkimas įvyks 2023 m. balandžio 13 d., 14:00 val., adresu V. Gerulaičio g. 10, Vilnius, Technopolis, Eglės Žalčių Karalienės salė. Akcininkų registracija vyks nuo 13:30 iki 14:00 val. 

  1. Susirinkimo apskaitos diena: 2023 m. balandžio 5 d.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime gali tie asmenys, kurie 2023 m. balandžio 5 d. pabaigoje yra AB „K2 LT“ akcininkai. 

  1. Teisių apskaitos diena: 2023 m. balandžio 27 d.

Kadangi Susirinkime priimami sprendimai yra susiję su akcininkų turtinėmis teisėmis, t. y. pelno dalies (dividendų) išmokėjimu, šias teises turės asmenys, kurie 2023 m. balandžio 27 dienos pabaigoje bus AB „K2 LT“ akcininkai.

Ex-diena: 2023 m. balandžio 26 d.

Bendrovės akcininkams priėmus sprendimą mokėti dividendus pirmoji atsiskaitymų diena prieš teisių apskaitos dieną (angl. Ex-Date), nuo kurios biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB “K2 LT” akcijos nesuteikia teisės į dividendus yra 2023 m. balandžio 26 diena.

  1. Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.
  1. 2023-03-14 valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia Susirinkimo darbotvarkė:                                                                       
  1. Dėl metinių audituotų finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 m. tvirtinimo ir 2022 metų AB „K2 LT“ metinio pranešimo pristatymo
  2. Dėl 2022 metų AB „K2 LT“ pelno paskirstymo
  3. Dėl Bendrovės Valdybos narių in corpore atšaukimo pasibaigus kadencijai
  4. Dėl naujų Valdybos narių rinkimo

Informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektai arba valdybos ir akcininkų paaiškinimai, taip pat kiti AB „K2 LT“ dokumentai pateikiami akcininkams AB „K2 LT“ buveinės adresu Metalistų g. 3, Kėdainiai, darbo dienomis 9-17 val.

Telefonas: 8 686 62 266.

 


2022 m pelno paskirstymo projektas.pdf
K2 VAS 2023-04-13 Bendrasis_balsavimo_biuletenis.docx
K2 VAS 2023-04-13 Sprendimu projektai LT.pdf