Offentliggjort: 2019-12-19 14:10:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler
Selskabsmeddelelse nr. 124, 2019 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2020
Med virkning fra 1. januar 2020 ændres kuponrenterne på nedennævnte
variabelt
forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar
2020 – 31.
marts 2020.

Obligationer uden renteloft,
EURIBOR3:

ISIN-kode

DK0002040138, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar
2020:
                      -0,10 % p.a.

ISIN-kode

DK0002043231, udløb 2022,
ny rente pr. 1. januar 2020:
                      -0,13 % p.a.

Spørgsmål kan
rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea
Kredit Realkreditaktieselskab


 


EURIBOR3 - Faststtelse af kuponrente gldende fra 1. januar 2020.pdf