Publicēts: 2021-06-09 15:13:17 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Par ELKO Grupa, AS obligāciju tirdzniecības uzsākšanu Alternatīvajā tirgū Nasdaq Baltic First North

Nasdaq Riga valde š.g. 9. jūnijā pieņēma lēmumu, ar 2021. gada 14. jūniju uzsākt ELKO Grupa, AS obligāciju tirdzniecību Nasdaq Riga First North tirgū ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums ELKO Grupa, AS
Emitenta saīsinātais nosaukums ELG
Vērtspapīra ISIN kods LV0000870079
Vērtspapīra dzēšanas datums 12.02.2026
Nominālvērtība EUR 1 000
Iekļaujamo obligāciju skaits 20 000
Obligāciju kupona gada likme fiksēta 6%
Obligāciju kupona maksājumi divas reizes gadā
12. februārī

12. augustā
Biržas tirdzniecības kods ELGB060026FA

    

ELKO Grupa, AS Uzņēmuma apraksts un tā pielikumi angļu valodā pievienoti paziņojuma pielikumā.

Sertificētais konsultants Signet Bank AS līdz 2021. gada 14. jūnijam.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com/

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.


ELKO_Issue_Terms_29012021.pdf
ELKO Grupa AS_Consolidated Annual Report_2020.pdf
ELKO Grupa_presentation_First North_08062021.pdf
ELKO Grupa AS_Standalone Annual Report_2020.pdf