Offentliggjort: 2016-09-09 08:53:35 CEST
Aktieselskabet Schouw & Co.
Selskabsmeddelelse

Schouw & Co. sælger aktierne i Kramp for godt 1 mia. kr.

Schouw & Co., som ejer 20% af Kramp, har indgået aftale med medaktionæren NPM Capital om at afhænde selskabets aktier i Kramp for en samlet pris på 139 mio. euro. Salget forventes at give en avance i forhold til den bogførte værdi pr. 30. juni 2016 på ca. 445 mio. kr. efter skat.   

Engagementet inden for reservedele og tilbehør til landbruget går tilbage til 1988, hvor Schouw & Co. overtog Grene som den første virksomhed uden for de oprindelige papir- og emballageaktiviteter. Grene blev derved det første skridt i retning af at opbygge det nuværende industrikonglomerat, og virksomheden har gennem alle årene været en vigtig og stabil bidragyder til koncernens udvikling.  

I 2013 blev det helejede Grene sammenlagt med hollandske Kramp, hvorved Schouw & Co. blev 20% medejer af den samlede virksomhed. Sammenlægningen har været særdeles succesfuld. Den har sikret virksomheden en position som den absolut førende leverandør af reservedele og tilbehør til landbruget i Europa, og den har skabt betydelig værdi for aktionærerne.  

I ejerkredsen har der gennem længere tid været drøftelser om ønskerne til det fremtidige ejerskab. Under disse drøftelser er det gradvist blevet klart, at Schouw & Co. ikke kan forventes at få mulighed for langsigtet at udøve det ønskede aktive ejerskab. I konsekvens heraf har parterne indgået aftalen om salg af aktierne til en værdisætning (Enterprise Value) på ca. 14,5 gange det forventede EBIT i Kramp i 2016, hvilket på rimelig vis vurderes at afspejle potentialet i Kramp.  

Schouw & Co. købte i 1988 aktierne i Grene for 49 mio. kr. og har i løbet af det næsten 30-årige ejerskab modtaget udbytter på i alt 273 mio. kr. Samlet set har Schouw & Co. opnået en årlig forrentning (IRR) på 15% ved engagementet i forretningsområdet.  

Salget af aktierne sker med respekt for den aktionæraftale, der er indgået mellem ejerne. Det praktiske forløb afventer derfor en endelig afklaring, men transaktionen forventes gennemført inden årets udgang. Salget medfører, at Schouw & Co. øger forventningen til årets resultat fra associerede virksomheder og joint ventures til 560-570 mio. kr. mod tidligere forventet 140-150 mio. kr.    

 

Aktieselskabet Schouw & Co.    

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22  


2016-09-08 FBM-12 Kramp DAN.pdf