English Estonian
Avaldatud: 2022-08-11 14:13:20 CEST
Punktid Technologies
Börsiteade

Aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Käesolev Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335, Aktsiaselts) aktsionäride otsuse eelnõu on 11. augustil 2022 avaldatud börsiteatena ja 11. augustil 2022 avaldatud väljaandes Eesti Päevaleht eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-s 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride järgmine otsus: 

  1. Nõukogu liikme lepingute sõlmimine ja nõukogu liikmetele makstava tasu määramine

Otsuse eelnõu:

Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 300 eurot (bruto), mis tasutakse nõukogu liikmete pangakontodele hiljemalt järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Kiita heaks kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni ülaltoodud tingimustel toimunud nõukogu liikmetele tasu maksmine. 

Sõlmida Aktsiaseltsi nõukogu liikmetega nõukogu liikme lepingud ning määrata nende sõlmimisel Aktsiaseltsi esindajaks Hannes Niid (isikukood 38909300304), kellel on õigus määrata nõukogu liikme lepingute muud tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve. 

 

Otsuse eelnõu ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel https://www.punktid.ee/investor. 

Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile invest@punktid.com hiljemalt 30. augustiks 2022 kella 16.00-ks. Küsimused, vastused ja vastuvõetud otsus avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel.

 

Hääletamise kord ja juhised

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 26. augustil 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

 

  1. hääletada saab alates 11. augustist 2022 kella 10.00-st kuni 2. septembrini 2022 kella 10.00-ni (GMT+2);
  2. hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm on kättesaadav aadressil https://www.punktid.ee/investor, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;
  3. elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile invest@punktid.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
  4. paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile invest@punktid.com ja hääletussedeli originaali postiga Aktsiaseltsi kontorisse aadressile Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn selliselt, et see saabuks hiljemalt 2. septembril 2022 kell 10.00 (GMT+2);
  5. kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktides (iii) või (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal;
  6. kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktides (iii) või (iv) märgitud (elektrooniliselt või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Hääletustulemused avaldab juhatus 5. septembril 2022 börsiteatena, hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 2991 lõike 4 nõuetele ning see avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lõikele 6.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda: 

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

E-mail: invest@punktid.com  

 

 

Punktid Technologies AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mille tütarühinguteks on Gamekeys OÜ ja HVK Business OÜ.  Punktide grupp omab ja arendab  Eesti suurimat videomängude, Nintendo, PlayStationi ja Xboxi digitaalsete koodide veebipõhist müügikeskkonda, seejuures:

  • Gamekeys OÜ põhitegevuseks on maailma tuntuimate videomängude ja videomängude kinkekaartide vahendamine veebipõhises keskkonnas ning sellega seonduv klienditeenindus ja turundus nii Eestis kui välisriikides; ja
  • HVK Business OÜ põhitegevuseks on videomängude ja kinkekaartide hulgimüük äriklientidele, Punktid.com IT-projekti arendamine ja kasutusõiguse müük.