Avaldatud: 2021-01-25 09:55:52 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS Pro Kapital Grupp võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-01-25 09:55 CET --

Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon otsustas täna, 25. jaanuaril 2021. a. rahuldada AS-i Pro Kapital Grupp taotlus ja noteerida tema poolt emiteeritud 3 459 081 võlakirja nimiväärtusega 2,8 eurot (Pro Kapital Grupp tagamata võlakiri 31.10.2024, ISIN kood: EE3300001676) Börsil, Võlakirjade nimekirjas.

AS-i Pro Kapital Grupp tagamata võlakirjade esimeseks noteerimis-/kauplemispäevaks on 27. jaanuar 2021. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS Pro Kapital Grupp
Emitendi lühinimi PKG
ISIN kood EE3300001676
Lunastamiskuupäev 31.10.2024
Väärtpaberite nimiväärtus 2,8 EUR
Väärtpaberite arv 3 459 081
Kogunimiväärtus 9 685 426,80 EUR
Tellimusraamatu lühinimi PKGB080024A
Intressimäär 8%
Intressimakse kuupäevad 2 korda aastas:
  10.tööpäeval jaanuaris ja juulis

 

AS-i Pro Kapital Grupp prospekt on teatele lisatud.

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.


Prospectus.pdf