Paskelbta: 2021-09-16 12:52:49 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. rugsėjo 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-09-16 12:52 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. rugsėjo 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 44,8844 0 66,6376 143231,1848
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,2929 0 10,793 282788,5855
INVL Baltijos fondas 49,0665 30,044939 105,784817 211536,942439

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com