Paskelbta: 2021-06-10 12:14:05 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. birželio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-06-10 12:14 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. birželio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 42,6352 13,4724 0 160210,3546
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 44,1408 3309,9083 450 679033,9921
INVL Baltijos fondas 44,9477 60,691426 81,614227 213874,709129

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com