English Estonian
Avaldatud: 2024-02-13 07:00:00 CET
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi 2024. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos

Värske 2024. aasta finantsplaani järgi vastab LHV langevatele intressituludele käesoleval aastal ärimahtude, teenustasutulude ja efektiivsuse kasvatamisega. Prognoositavad allahindlused ja intressikulud toovad siiski eelmise aasta rekordkasumiga võrreldes tagasihoidlikuma puhaskasumi.

Võtmenäitajad FP2024 2023
Maksude-eelne kasum 142,1 164,6 -14%
Puhaskasum 120,1 140,9 -15%
Hoiused 6674 5731 16%
Laenud 4037 3562 13%
Fondide maht 1668 1519 10%
Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 62 47 32%
Kulu/tulu suhe 46,4% 43,3% +3,2 pp
ROE* (tulumaksueelne; omanike osa) 24,0% 34,1% -10,1 pp
ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 20,3% 29,2% -8,9 pp
Kapitali adekvaatsus 22,5% 21,9% +0,6 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel
Ärimahud toodud miljonites eurodes

Finantsplaan näeb käesolevaks aastaks ette LHV ärimahtude olulist kasvu. Konsolideeritud hoiuste maht kasvab plaani järgi 943 miljoni euro võrra ehk 16% 6,67 miljardi euroni. Oluline osa kasvust peaks tulema jaeklientide hoiustest, nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis.

LHV prognoosib konsolideeritud laenuportfelli suurenemist käesoleval aastal 476 miljoni euro võrra, mis tähistaks 13% kasvu ja aasta lõpuks 4,04 miljardi eurost portfellimahtu. Kasvust peaks tulema 151 miljonit eurot Eesti ettevõtete panganduse laenude kasvu arvelt ja 105 miljonit eurot jaelaenude kasvust. Ühendkuningriigis on laenuportfelli kasvuks plaanitud 220 miljonit eurot. Ühtlasi prognoosib finantsplaan laenukahjude kasvu ja allahindluste suurenemist ettevaatavalt 23,4 miljoni euroni.

Finantsvahendajate maksete arv jätkab ka sel aastal kiiret kasvu 32% võrra 62 miljoni makseni.

LHV Bank Limitedil on plaanis käesoleval aastal liituda otse euromaksete süsteemiga ja alustada eraklientidele arveldusteenuste pakkumisega Ühendkuningriigi turul.

LHV juhitud fondide maht kasvab finantsplaanis tänavu 10% 1,67 miljardi euroni ehk 149 miljoni euro võrra. Prognoos ei sisalda pensionifondidelt edukustasu teenimist.

LHV Kindlustuse brutopreemiad kasvavad 2024. aastal 15% 36 miljoni euroni. Plaanis on suurendada kindlustuse portfelli, et optimeerida tulubaasi ja vähendada portfelli volatiilsust, ning parandada kõiki finantsnäitajaid.

Kokkuvõtvalt näeb finantsplaan 2024. aastaks ette AS-i LHV Group konsolideerimisgrupi tulude minimaalset vähenemist 309,1 miljoni euroni, mille põhjuseks peamiselt intressimäärade langusest tingituna netointressitulude 6% vähenemine, kuna netoteenustasutuludele prognoositakse 27% kasvu. Kulude kasvuks plaanitakse 7% kasvu 143,6 miljoni euroni. Grupi puhaskasumiks prognoosib ettevõte selleks aastaks 120,1 miljonit eurot, mis tähendab 15% langust eelmise, rekordaastaga võrreldes.

LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2024. aastal 20,3% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 46,4%. Kasumlikkust mõjutavad oluliselt suurenenud kapitalinõuete täitmiseks emiteeritud instrumentidega kaasnev intressikulu, neto teenustasutulu kasv ning laenude allahindlused tulenevalt majanduskeskkonnast ja krediidiportfelli kasvust.

LHV dividendipoliitika püsib, kuid 2024. aasta finantsplaanis on arvestatud grupi juhatuse ettepanekuga nõukogule maksta 2023. aasta eest dividendideks 35% aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist koos sisalduva tulumaksuga. See tähendab 0,13 eurot dividendi aktsia kohta.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:
"Majanduse kehvemaid väljavaateid on võimalik parandada investeeringutega. Soovime anda siin oma panuse ning jätkata Eesti majanduse ühe suurima finantseerijana. Ühendkuningriigis oleme pangana alles alustanud, kuid juba käesolevaks aastaks ootame Eestiga võrreldes sama suurt laenumahtude kasvu. Kahel turul kokku soovime 2024. aastal laenumahtusid kasvatada 476 miljoni euro võrra. Ärimahtude kasvu ootame ka oma teistelt põhiäridelt – makseteenused, pensionifondid ja kindlustusteenused. Samuti prognoosime teenustasutulude kasvu klientide aktiivsuse suurenemisest.

Intressimäärade üldise languse taustal ootame 2024. aastal LHV intressitulude langust. Viitajaga kasvanud intressikuludele soovime vastata efektiivsuse suurendamisega ning kulude distsipliiniga. Meie kapitalitasemed püsivad tugevana, kuid peamine fookus on laenutegevuseks vajaliku finantseeringu kaasamisel, eelkõige hoiuste näol.

Pikaajaliselt defineerime end jätkuvalt kasvuettevõttena. Järgmise viie aasta ärimahtude kasvuks oleme laenude puhul planeerinud 3,8 miljardit, hoiuste puhul 5,2 miljardit ja fondide puhul 1,2 miljardit eurot. Seejuures ootame LHV Bankilt kolm korda kiiremat kasvu, kui saavutasime 2009. aastal LHV Pangaga alustades esimese viie aasta jooksul.

Pikaajalise plaani peamisteks märksõnadeks on klientide grupiülene suurem aktiivsus ning tehisaru laiapõhjaline kasutuselevõtt. Tehisaru kasutamiseks on paljudes valdkondades juba täna märkimisväärseid võimalusi ning plaanime neid võimalusi nii otsida kui kasutada. See peab hoidma meid efektiivse ja tulemuslikuna ka eesootavatel aastatel."

 

Finantsprognoos 2024–2028

AS LHV Group avalikustab järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoosi koostamisel on eeldustena arvestatud, et esialgu Eestis jätkub majanduslangus, kuid majanduskasv taastub alates 2025. aastast, hinnakasv aeglustub, samas määramatus püsib. Eeldatud on baas-intressimäärade olulist langust kuni 2025. aasta keskpaigani ja seejärel stabiliseerumist. Samuti on eeldatud, et LHV dividendipoliitika püsib, v.a 2024. aastal tehtav ühekordne suurem dividendimakse, ning Varahalduse teenib alates 2026. aastast edukustasu.

Võtmenäitajad FP2024 FP2025 FP2026 FP2027 FP2028
Maksude-eelne kasum  142,1 163,6 183,0 228,0 293,9
Puhaskasum 120,1 132,3 147,5 183,0 233,8
Hoiused  6674 7681 8723 9747 10902
Laenud 4037 4755 5610 6510 7375
Fondide maht  1668 1900 2160 2432 2716
Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 62 73 87 103 123
Kulu/tulu suhe 46,4% 45,4% 44,7% 41,1% 36,8%
ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 24,0% 24,8% 24,9% 27,2% 30,6%
ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 20,3% 20,0% 20,0% 21,8% 24,2%
Kapitali adekvaatsus 22,5% 22,0% 21,5% 21,7% 22,6%

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel
Ärimahud toodud miljonites eurodes

Pikaajalise prognoosi järgi LHV kõik olulised ärimahud järgmise viie aasta jooksul kasvavad. Hoiuste maht suureneb 1,9 korda 10,90 miljardi euroni, samal ajal kui laenude maht kahekordistub 7,38 miljardi euroni ning fondide maht suureneb 1,8 korda 2,72 miljardi euroni.

Rõhuga efektiivsusel on plaanis tulusid kasvatada kuludest kiiremini. Tuludele prognoosib ettevõte 10% aastakasvu, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 6% aastas. Tulude poolt on mõjutamas Ühendkuningriigi panga tulude suurenev osatähtsus. Kulude kasv saab tulenema peamiselt tööjõukulude ja IT kulude kasvust. Majanduskeskkonna muutustest ja krediidiportfelli mahu kasvust tulenevalt arvestatakse prognoosis ka allahindluste kasvuga.

Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 11% keskmise aastakasvuga 2028. aastaks ligi 233,8 miljoni euroni. Kõikidel aastatel on plaanis omakapitali tootluse 20% eesmärgi saavutamine. Grupi kulu/tulu suhe jätkab järgmisel 5 aastal vähenemist.

 

LHV Group muudab 2024. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi üle 10% erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2025. aasta alguses.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise 13. veebruaril kell 9.00. Investoreil ja huvilistel palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_9RW3tbKVTkC9ZSNi4y6mEg.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. LHV ettevõtetes töötab üle 1060 inimese. LHV pangateenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga 417 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 123 000 aktiivset klienti ja LHV kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. LHV Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.​


 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

 

ManusLHV Group Finantsplaan 2024 ET.pdf