Offentliggjort: 2019-02-20 12:00:34 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 20, 2019 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling
den
20. februar 2019 klokken 9.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank
Abp,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen godkendte den
fremlagte lønpolitik, forhøjelse af vederlaget
til det eksterne
bestyrelsesmedlem, den fremlagte årsrapport med
revisionspåtegning og forslaget
om at årets overskud på kr. 1.592.519.222,79
bliver udbetalt som
dividende.

Generalforsamlingen tog bestyrelsesformandens beretning
herunder
aflønningsredegørelsen til efterretning.

Den siddende bestyrelse blev
genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev
genvalgt
som ekstern revision.

Spørgsmål kan rettes til Mads Sixhøj, telefon
+45 70 80 11 62.


Venlig
hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


20190220 Selskabsmeddelelse.pdf