English Latvian
Publicēts: 2022-10-19 08:39:39 CEST
VIRŠI-A
Uzņēmuma paziņojums

AS VIRŠI-A 2022. gada 9 mēnešu operatīvās darbības kopsavilkums un aktualitātes

2022. gada pirmajos deviņos mēnešos degvielas un alternatīvo enerģijas avotu tirgotājs “Virši” (AS VIRŠI-A un ar to saistītie grupas uzņēmumi) ievērojami kāpinājuši apgrozījumu, uzrādot pieaugumu par 67,3% vairāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Apgrozījums ērtas iepirkšanās veikalos attiecīgajā periodā pieauga par 18,2% jeb 4,6 milj. eiro. Savukārt apgrozījums degvielas segmentā pieauga par 68,3% jeb 92,2 milj. eiro, kas skaidrojams gan ar tirgū vērojamo kāpumu degvielas cenās, gan ar pieaugumu pārdotās degvielas apjomā, salīdzinot ar attiecīgo periodu pirms gada. Pirms vairāk nekā gada izveidotais uzņēmuma enerģētikas segments 2022. gada pirmajos deviņos mēnešos nodrošināja pārdotās elektroenerģijas apjomu uzņēmuma klientiem 11,7 milj. eiro apmērā.

“Virši” pirmo deviņu mēnešu noslēgumu iezīmēja vairāki uzņēmumam būtiski notikumi:

  • Tika atklāta jauna uzpildes stacija Daugavpilī, kuras izveidē tika investēti vairāk nekā divi miljoni EUR, nodrošinot autovadītājiem pilnu pakalpojumu klāstu, tai skaitā saspiestās dabasgāzes (CNG) uzpildes iespējas. Lēmums par jaunas stacijas būvniecību un CNG pieejamības nodrošināšanu Daugavpils reģionā tika pieņemts pēc uzvaras AS Daugavpils satiksme izsludinātajā iepirkumā par tai piederošo autobusu uzpildi ar saspiesto dabasgāzi. Atbalstot uzņēmuma pāreju uz jaunu, videi draudzīgāku pilsētas transportu, “Virši” nodrošinās visu nepieciešamo ērtai un parocīgai autobusu uzpildei.
  • Šī gada septembrī tika parakstīts līgums starp “Virši” un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru, kļūstot par pirmo AFIF atbalsta līgumu Eiropas Savienībā. Līguma ietvaros tuvāko divu gadu laikā 20 “Virši” stacijās tiks uzstādītas 28 pieslēguma vietas ar vismaz 150 kW lielu uzlādes jaudu, turklāt 8 no šīm 20 stacijām tiks izbūvēts vismaz 870A liels pieslēgums sadales sistēmas operatoram. *Projektu plānots realizēt līdz 2024. gada otrajam ceturksnim.
  • 3. ceturksnī “Virši” iegūtajiem sertifikātiem ( ISO 50001 un ISO 14001) pievienojas vēl viens starptautiskais ISO sertifikāts – 9001, kas apliecina “Virši” apņemšanos sasniegt labāko kvalitāti vadības principiem. Šis sertifikāts apliecina, ka vadība un darbinieki ir apmierināti par uzņēmumā noritošajiem procesiem, bet klienti saņem atbilstošus produktus un pakalpojumus. 

 

  9 mēn. 2022 konsolidētie nerevidētie dati 9 mēn. 2021 konsolidētie nerevidētie dati Izmaiņas, %
Apgrozījums ērtas iepirkšanās veikalos (`000 EUR) 30 140,7 25 509,0 18,2
Apgrozījums degvielas segmentā (`000 EUR) 227 303,9 135 076,9 68,3
Apgrozījums enerģētikas segmentā (`000 EUR) 11 765,8 19,5 60175,2
Citi (`000 EUR) 1 106,7 975,4 13,5
Kopā (`000 EUR) 270 317,2 161 580,8 67,3

 

*Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Preses relīzē izteiktie viedokļi un skatījums ir autora atbildība un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai AFIF uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne līdzfinansējuma piešķiršanas iestāde nav atbildīga par relīzē pausto viedokli.

AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir AS LHV Pank.

AS VIRŠI-A  ir lielākais un visstraujāk augošais pašmāju degvielas un alternatīvo enerģijas avotu tirgotājs ar 27 gadu pieredzi Latvijas degvielas tirdzniecības nozarē. Kopš 2021. gada VIRŠI-A piedāvā elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumus biznesa segmentam, turklāt tirdzniecībā piedāvā elektroenerģiju, kas ražota Latvijā.

Šobrīd AS VIRŠI-A tīklā ir 69 uzpildes stacijas un tajā strādā vairāk nekā 690 darbinieki visos Latvijas reģionos. Kopš 2021. gada 11. novembra AS VIRŠI-A akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržas alternatīvajā tirgū First North.

         Kontaktinformācija:
         AS VIRŠI-A
         Undīne Priekule
         E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
         Telefons: +371 26141219
         
         Sertificētais konsultants:
         AS LHV Pank
         Kontaktpersona: Ivars Bergmanis
         E-pasts: ivars.bergmanis@lhv.ee
         Telefons: +372 680 2720