English Estonian
Avaldatud: 2022-11-08 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Kokkuvõte Enefit Greeni III kvartali 2022 vahearuande veebiseminaridest

Enefit Green korraldas III kvartali 2022 vahearuande tutvustamiseks 3. novembril 2022 eesti- ja ingliskeelsed veebiseminarid, kus tulemusi tutvustasid tulemusi juhatuse esimees Aavo Kärmas ning juhatuse liige ja finantsjuht Veiko Räim. Veebiseminaride materjalid on nüüd kättesaadavad Enefit Greeni investori kodulehel:


Eestikeelne veebiseminar:                 salvestuse link      esitluse link

Ingliskeelne veebiseminar:                salvestuse link      esitluse link


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.