English Latvian
Publicēts: 2017-11-06 16:06:06 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” publiskās akciju izsoles rezultātiem

Periods, kura laikā tika pieņemti izsoļu uzdevumi MADARA Cosmetics, AS akcijām noslēdzās 2017. gada 3. novembrī. Kopējais pieprasījums bija 255% no pārdošanai piedāvātajām 482,220 akcijām, vienas akcijas fiksētā cena – EUR 6.25. Tādēļ tika izmantota iedalīšanas pārsnieguma iespēja ar 48,222 akcijām un kopējais piedāvāto akciju skaits sasniedza 530,442 akcijas. Izsoles rezultāti ir apkopoti tabulā:

Uzņēmums MADARA Cosmetics, AS
Vērtspapīru ISIN kods LV0000101624
Izsoles periods 16.10.2017 – 03.11.2017
Norēķinu datums 09.11.2017
Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Riga First North 10.11.2017
Izsolāmais akciju skaits 530 442 (480 220 +10% iedalīšanas pārsnieguma iespēja)
Pieprasītais akciju skaits 1 228 037
Pārdotais akciju skaits 530 442
Izsoles cena (EUR) 6.25

Iedalīšanas rezultātā MADARA Cosmetics, AS darbinieku iesniegtie izsoļu uzdevumi tika apmierināti pilnā apmērā un 88% no privātajiem ieguldītājiem (no to kopējā skaita) saņēma pilnu iedalījumu. Tas tika panākts demokrātiski iedalot 500 akcijas (EUR 3 125) privātajiem ieguldītājiem, kuri iesniedza darījumus ar apjomu, kas pārsniedza 500 akcijas. Kopējais privāto ieguldītāju iesniegto uzdevumu skaits pārsniedza 700, kuru iedalījums veido apmēram 26% no piedāvātā akciju apjoma. 

Pārējās akcijas tika piešķirtas institucionālajiem vai kvalificētajiem ieguldītājiem.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.