Paskelbta: 2020-09-22 07:15:00 CEST
Zemaitijos Pienas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Žemaitijos pienas“ savų akcijų įsigijimo (supirkimo)


 AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (buveinės adresas Sedos g. 35, Telšiai, įmonės kodas 180240752, toliau – Bendrovė) informuoja, jog atsižvelgiant į 2020 m. balandžio 09 d. AB „Žemaitijos pienas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą „Dėl bendrovės savų akcijų įsigijimo“, vadovaujantis bendrovės valdybos sprendimu, nuspręsta supirkti AB „Žemaitijos pienas“ paprastąsias vardines 0,29 eurų nominalios vertės akcijas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką. AB „Žemaitijos pienas“ akcijų įsigijimo (supirkimo) sąlygos : Akcijų įsigijimo pradžia – 2020 m. rugsėjo 23 d. (imtinai); Akcijų įsigijimo pabaiga – 2020 m. rugsėjo 30 d. (imtinai); Maksimalus įsigytinų akcijų kiekis – 571 000 vienetai; Bendra maksimali įsigyjamų akcijų kaina – 845 080 eurai; Akcijų įsigijimo kaina – 1,48 eurų už vieną akciją; Jei akcijų pasiūla viršys įsigyjamų akcijų skaičių, visiems akcijų pardavėjams  bus proporcingai mažinamas jų parduodamų akcijų skaičius.           

     G. Keliauskas  + 370 687 18399, g.keliauskas@zpienas.lt