Publicēts: 2016-05-27 13:19:17 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Latvijas valsts vērtspapīru iekļaušana Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā biržā

Sākot ar š.g. 30. maiju Nasdaq Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks no jauna iekļauti šādi valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīri:

Vērtspapīra ISIN kods LV0000570141
Emitenta saīsinātais nosaukums LVG
Vērtspapīra dzēšanas datums 27.01.2022
Nominālvērtība EUR 1 000
Minimālais tirgojamais nominālais apjoms EUR 1 000
Iekļaujamo vērtspapīru skaits 20 000
Biržas tirdzniecības kods * LVGB003722A
Biržas tirdzniecības kods ** LVGB003722AB

* fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds Automatch)

** fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds)


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67 212 431
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Tallinn AS un AB Nasdaq Vilnius.