Paskelbta: 2021-11-24 09:21:24 CET
Linas Agro Group
Bendras balsavimo teisių skaičius ir kapitalas

Pranešimas apie AB „Linas Agro Group“ bendrą išleistų akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekį, įstatinio kapitalo dydį, akcijų kiekį ir jų nominalią vertę

2021 m. spalio 29 d. vykusiame eiliniame visuotiniame AB „Linas Agro Group“ (toliau - „Bendrovė“) akcininkų susirinkime priimtas sprendimas padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą.

Bendrovės akcijų duomenys po įstatinio kapitalo padidinimo:

Akcijų klasėPaprastosios vardinės akcijos
ISINLT0000128092
Vienos akcijos nominali vertė, Eur0,29
Akcijų skaičius, vnt.160 394 398
Bendrovės įstatinis kapitalas, Eur46 514 375,42
Bendrovės įgytos savos akcijos767 972
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą*     159 626 426


Daugiau informacijos:*Visos Bendrovės akcijos suteikia vienodas teises, bet Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad nesuteikiančiomis balsų akcijomis laikomos Bendrovės įgytos savo akcijos.

Mažvydas Šileika, AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt