English Lithuanian
Paskelbta: 2021-06-02 15:09:46 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

AKROPOLIS GROUP, UAB obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą 2021 m. birželio 3 d. įtraukti AKROPOLIS GROUP, UAB obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą Bendrovės prašymu.

Papildoma informacija apie obligacijų emisiją: 

 

Bendrovės pavadinimas AKROPOLIS GROUP, UAB
Bendrovės trumpinys AKR
ISIN kodas XS2346869097
Emisijos galiojimo pradžia 2021-06-02
Išpirkimo diena 2026-06-02
Bendra nominali emisijos vertė 300 000 000 EUR
Obligacijų skaičius 3000
Nominali vertė 100 000 EUR, kuri toliau gali būti didinama kas 1000 EUR
Metinė palūkanų norma 2,875%
Pavedimų knygos trumpinys AKRB0287526A
Palūkanų mokėjimo dienos birželio 2 d. kasmet nuo 2022 iki 2026
Prekybos sąrašas Skolos vertybinių popierių sąrašas

 

AKROPOLIS GROUP, UAB prospektą galima rasti Bendrovės internetiniame tinklalapyje https://www.akropolis.eu/lt/investuotojams#lt-investuotojams-aktualus-dokumentai, taip pat Lietuvos banko tinklalapyje: https://www.lb.lt/lt/kitu-valstybiu-pateikti-patvirtinti-prospektai ir šio pranešimo priede.

  

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Prospectus.pdf