Publicēts: 2021-03-19 11:51:57 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR GALĪGĀS AKCIJU ATPIRKŠANAS REZULTĀTIEM

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca", reģistrācijas numurs 40003044420, juridiskā adrese: Terēzes iela 1, Rīga, LV-1012, Latvija, tālruņa numurs: +371 67272790, elektroniskā pasta adrese: info@rigagold.lv, tīmekļa vietne:  www.rigagold.lv  , (turpmāk - Mērķa sabiedrība).

Atpircējs

Atpircējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMEJS 1", reģistrācijas numurs  40003495045, juridiskā adrese: Rīga, Terēzes iela 1A, LV-1012, (turpmāk - Atpircējs).

Pārdošanai piedāvātais akciju skaits

Pārdošanai piedāvātas un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 83. panta noteikumiem kopumā atsavinātas 232 879 Mērķa sabiedrības akcijas.

2021.gada 18.martā Atpircējs iegādājās visas Mērķā sabiedrības pārdošanai piedāvātās 232 879 akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas būs Atpircēja rīcībā

Pēc akciju atpirkšanas izpildes Atpircējam tiešā veidā pieder 1 504 895 un netiešā veidā 3 238 085 Mērķa sabiedrības akcijas, kas kopā veido 100,00 % no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, t.i. 4 742 980 akcijas.

 Mērķa sabiedrības turpmākā darbība

Mērķa sabiedrība turpinās uzturēt uzņēmējdarbību, pašreizējo nodarbinātības politiku, darbavietu skaitu un mērķa sabiedrības atrašanās vietu. Sabiedrība iesniedz pieteikumu Nasdaq Riga, AS par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Cadovičs

67272790

info@rigagold.lv