English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-22 15:00:00 CET
Urbo bankas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas dėl UAB Medicinos banko valdybos nario paskyrimo

UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas), bendrovės kodas 112027077, registruotos buveinės adresas Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, Lietuva.

Bankas informuoja, kad 2022 m. gruodžio 21 d. įvykusio Banko stebėtojų tarybos posėdyje  ketvirtuoju valdybos nariu išrinkta Snieguolė Kudrevičienė, kuri Banke dirba nuo 1993 m. ir šiuo metu eina Banko Finansų ir rizikų valdymo departamento direktorės pareigas. Šiuo metu Banko valdybą sudaro valdybos pirmininkas Marius Arlauskas, valdybos nariai Igor Kovalčuk ir Aleksejus Tonkich.

Snieguolė Kudrevičienė pradės eiti valdybos narės pareigas kai bus gautas Lietuvos banko leidimas.

Daugiau informacijos: Aleksejus Tonkich, Valdybos narys, Finansų tarnybos direktorius, administracijos vadovo pavaduotojas, tel. + 370 698 34055, el. paštas aleksejus.tonkich@medbank.lt